2 августа 2017г. в Мироновской средней школе антикоррупционная мобильная  группа проводила акцию «В БУДУЩЕЕ БЕЗ ВЗЯТОК. ВМЕСТЕ!»
Состав антикоррупционных мобильных групп Тайыншинского района Северо-Казахстанской области 
1 группа


Бейсембаев
Уакыт Бегайдарович

Первый заместитель председателя Тайыншинского районного филиала партии «Нур Отан», депутат районного маслихата, руководитель группы

Латиф Батес

Заместитель главного врача Тайыншинской районной больницы

Нероба
Ольга Густавовна

Руководитель отдела занятости и социальных программ Тайыншинского района

Головин
Валерий Сергеевич

руководитель отдела ветеринарии Тайыншинского района

Рахимжанова
Динара Нурмашевна

Главный специалист по организационной работе структурного подразделения по организационно-контрольной работе аппарата акима Тайыншинского района

Дермановская
Ольга Ивановна

Редактор районной газеты «Тайыншинские вести»

Бозова
Ляззат Саткеновна

Руководитель структурного подразделения по государственно-правовым вопросам аппарата акима Тайыншинского района

          

 

 

 

 Мироновка ауылдық округі әкімінің

2017 жылғы«2» қазандағы № 61-ө

өкімімен бекітілген

 

«Солтүстік-Қазақстан облысы Тайынша ауданы Мироновка
ауылдық округі әкімінің аппараты» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің мемлекеттік қызметшілерінің Сыбайлас жемқорлыққа
қарсы жүріс-тұрыс стандарты

1. «Солтүстік-Қазақстан облысы Тайынша ауданы Мироновка ауылдық округі әкімінің аппараты» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің мемлекеттік қызметшілерінің Сыбайлас жемқорлыққа қарсы жүріс-тұрыс стандарты (бұдан-әрі – Стандарт) «Сыбайлық жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 18 қарашадағы Заңының 10-бабына сәйкес әзірленді және ауылдық округінің  әкімі ақпарттық-талдау, ұйымдастырушылық – құқықтық және материалдық-техникалық қызметін қмтамасыз етуді іске асыру кезінде пайда болатын қоғамдық қатынастар саласындағыц сыбайлас жемқорлықты ескертуге бағытталған ұсыныстар жүйесінен тұрады.
2. Стандарт «Солтүстік-Қазақстан облысы Тайынша ауданы Мироновка ауылдық округі әкімінің аппараты» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің мемлекеттік қызметшілерінің (бұдан әрі – мемлекеттік қызметшілер) сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұрақты жүріс-тұрысын қалыптастыру, сыбайлас жемқорлықтың кез келген көріністерімен есептеушілік ахуалына жету, сондай-ақ, сыбайлас жемқорлық көріністерін уақытында анықтау және олардың кері салдарын болдырмау үшін жазылған.
3. Стандарта қағидаттары:
1) заңдылық;
2) транспаренттілік;
3) әдептілік;
4) жеке және заңды тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерін сақтау және оларды сыбайлас жемқорлық көріністерінен қорғау;
5) мүдделер қақтығысын болдырмау.
4. Мемлекеттік қызметшілер лауазымдық өкілеттіктерін атқару кезінде Қазақстан Республикасы заңнамасы талаптарын башылыққа алады және саяси партиялардың, қоғамдық ұйымдар мен олардың органдарының шешімдерімен байланысты емес.
5.Мемлекеттік қызметшілер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы аясында (соның ішінде еңбек, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл,мемлекеттік қызмет туралы):
1)жеке және заңды тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерін жүзеге асыру кезінде келесілерді қамтамасыз етеді:
Адамзаттардың құқықтары мен бостандықтарының басымдылығын ,азаматтар мен ұйымдардың өтініштерін қарау кезінде төрешілдік көріністері мен сарсанға салмауға жол бермеуді;
Азаматтардың құқықтары мен заңды мүдделерін жүзеге асырудың ең аз мерзімін;
Мемлекеттік қызмет стандарты мен регламенттеріне сәйкес мемлекеттік қызметтің көрсетуін;
Ата-тегі, әлеуметтік, лауазымдық және мүліктік жағдайы, жынысы, нәсілі, ұлты, тілі, дінге қатысы, сенімі, тұрғылықты жері себептеріне немесе өзге кез келген жағдайлар бойынша қандай-да бір кемсітусіз қызмет алушыларға бірдей рұқсатты;
жолбермеушілік:
мәселені әділ шешуге мүдделі емес деп ойлауға негіз бар тұлғаға азаматтың өтінішін қарау жүктелген кезде;
шағым түсірген тұлғаға зиянын тигізуге немесе кімге қатысты жазылғанның мүддесіне;
өтініште ірекеттері шағымдалатын лауазымды тұлғаларға өтініштер бағыттауға;
азаматтардың келісімінсіз олардың жеке өмірі, жеке және отбасының құпиясы туралы тарату мүмкіндігіне;
өтінішке қатысы жоқ азаматтың тұлғасы туралы деректерді орнатуға.
2) басшылық және өзге шешімдерді дайындау және қабылдау кезінде өз құзіреті аясында қамтамасыз етеді:
құзіреттіліктерді дәл шектеуді және барлық құрылымдық бөлімшелер мен лауазымды тұлғалардың келісілген жұмыс істеуін;
лауазымдық өкілеттерін орындауға қатысы жоқ емес және (немесе) Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзуға бағытталған бұйрықтар мен тапсырмаларын шығаруға жол бермеушілікті;
туыстық, жерлестік және жеке адалдығы белгілері бойынша кадрларды іріктеу мен орналастыру жағдайларына жол бермеушілікті;
меритократия қағидаларын сақтауға;
қабылданатын шешімдерінің заңдылығына дербес жауапты болады.
3) нормативтік құқықтық актілерді дайындау кезінде:
нормативтік құқықтық акті жобасын әзірлеуге жауапты әзірлеуші органның заңды құрылымы қызметкерлерінің міндетті қатысуын;
жеке кәсіпкерлік субъектілерінің мүдделеріне қатысты нормативтік құқықтық актілерді әзірлеуге Қазақстан Республикасы кәсіпкерлерінің Ұлттық палатасы мен жеке кәсіпкерлік субъектілерінің аккредиттелген бірлестіктері өкілдерінің міндетті түрде қатысуын;
азаматтардың құқықтарына, еркіндіктері мен міндеттеріне қатысты нормативтік құқықтық актітінің жобасын қоғамдық кеңестерге жобаға ұсынымдар алу үшін жолдауды қамтамасыз етеді.
4) күнделікті әрекетінде:
Қоғамның мемлекеттік қызметіне, мемлекетке және оның институттарына сенімін сақтайды және нығайтады;
жалпыға бірдей моральдық-әдеп нормаларын сақтайды;
мемлекеттік билік абыройын сақтауды және Қазақстан Республикасының беделін түсіруі мүмкін және мемлекеттік қызмет мүдделеріне қайшы келетін әрекеттерді болдырмауды, соның ішінде сыбайлас жемқорлық көріністеріне қарсы тұруды, мемлекеттік қызметшілер үшін заңнамада бекітілген тыйымдар мен шектеулерді қатаң сақтауды қамтамасыз етеді;
лауазымдық өкілеттіктерін пайдалануға алып келетін әрекеттер және оларға негізделген жеке, топтық және өзге қызметтік емес мүдделердегі абыройларды жасауға жол бермейді;
кешіктірмей басшының мәліметіне және (немесе) құқық қорғау органдарына өзіне мәлім болған сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар туралы хабарлайды;
қажет жағдайда тікелей немесе тура басшының мәліметіне мүдделер қақтығысының пайда болуы туралы, қызметтік міндеттерді орындау кезінде жеке қызығушылықтың пайда болуы туралы, сыбайлас жемқорлық мінез-құлыққа итеру мен сыйлықтар алу туралы хабарлайды;
әділ қызметтік шешімді қабылдауға әсер ете алатын өзара қатынастардың орнатылған тәртібін бұзатын заңсыз өтініштермен әріптестері мен басшыларына өтініш білдіруден бас тартады;
қызметтік өкілеттілікті орындауға байланысты сыйлықтар алмайды және бермейді;
мүліктік және мүліктік емес игіліктер мен артықшылықтарды алу нмесе беру мақсатында таратылуға жатпайтын қызметтік және өзге ақпаратты пайдаланбайды;
егер тікелей қол астындағы немесе басшылығындағы тұлға жақын туыстық қатынастарда (ата-аналары, жұбайлары, аға-інілері,апа-қарындастары, балалары) болса, лауазымға тағайындаудан бас тартады;
сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жасауда, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарды ашуда белсенділік танытады;
кешіктірмей, жазбаша түрде тікелей басшыға орындау үшін алған өкімнің заңдылығына күмәні туралы хабарлайды;
жоғары құқықтық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті сақтауды ұстанады;
тұрақты негізде мүдделер қақтығысын, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар мен олардың салдарынан пайда болу мүмкіндігінің себептері мен жағдайларын жою бойынша шаралар қабылдайды;
қызмет тәртібін және қызмет этикасын сақтайды;
басшылыққа қатысты жеке адалдығына, өзінің лауазымдық мүмкіндіктері есебінен пайда және артықшылық алуға ұмтылуға жол бермейді;
өзінің қызметтік міндеттерін орындамағаны немесе дұрыс орындамағаны үшін азаматтық-құқықтық, тәртіптік, әкімшілік, қылмыстық жауапкершілікке тартылады.
6. Басшы:
өзінің жүріс-тұрысымен әділдік, адалдық,риясыздық, тұлғаның ары мен қадыр-қасиетіне құрметінің үлгісі болып қызмет етеді;
жеке дара басшылық қызмет жолымен басшылықты іске асыруды және қабылданатын шешімдерінің заңдылығына дербес жауапты болады;
қол астыларындағылардан олардың лауазымдық өкілеттіктерінің аясынан шығатын тапсырмаларды орындауды талап етпейді;
қызметтік міндеттерін орындау барысында қол астындағы қызметкерде пайда болған мүдделер қақтығысын реттеу бойынша уақытында жан-жақты шаралар қабылдайды;
сыбайлас жемқорлықты ескерту бойынша және сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасауға мүмкіндік туғызатын себептер мен жағдайларды жою бойынша жан-жақты шаралар қабылдайды;
қол астындағылармен құмар ойындарына қатысуға өзіне-өзі тиым салады;
қол астындағы қызметкерлердің арасындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы жұмыс жағдайына және олардың сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға жол бермеулеріне дербес жауапты болады.
7. Спецификаға қатысты туындайтын басқа да өзара қарым-қатынас кезінде тіршілікті қамтамасыз ету саласы:
өтініштерді қарау және мемлекеттік қызметтер көрсету кезінде жеке және заңды тұлағалардың құқықтарын, еркіндіктері мен заңды мүдделерін қорғауды және қадағалауды қамтамасыз етуге;
ауылдық округ әкімінің ақпараттық-талдау, құқықтық-ұйымдастыру және материалдық-техникалық қызметін іске асыру кезінде Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару туралы заңнаманы қадағалауды қамтамасыз етуге;
әкімгері әкім аппараты болып табылатын бюджеттік бағдарламаны әзірлеу кезінде жергілікті қоғамдастық жиынына талқылауға жергілікті маңыздағы мәселелерді қаржыландыру бойынша ұсыныстар енгізуге;
мемлекеттік, құқық қорғау органдарымен, қоғамдық ұйымдармен қылмыспен, сыбайлас жемқорлықпен күрес, құқықтық тәртіп пен заңдылықты қолдау мәселелері бойынша өзара іс-әрекеттік қамтамасыз етуге міндетті.